11.10.08

My two sonsအၿမဲတန္း နားလည္မႈေပးၿပီးခ်စ္ၾကေသာ ညီအစ္ကို ႏွစ္ေယာက္ပါ။

ခဏေစာင့္ပါ...

 
©2012 အန္တီတင့္၏ အမွတ္တရေလးမ်ား | Design by Mozz