23.4.11

ေနာ္ေဝးကေစတနာရွင္မေလးအတြက္
က်မအတြက္ ပထမဆံုးေျခလွမ္းအေနနဲ႔ ဒီပို႔စ္ကို တင္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ဒီပို႔စ္ကိုတင္ႏိုင္ဘို႔အတြက္ ဖန္တီးေပးခဲ့တဲ့ ေနာ္ေဝးကေစတနာရွင္မေလးနဲ႔ဒီဘေလာ့ကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့တဲ့  ေတာသားေလးကို ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။ ေနာ္ေဝးကေစတနာရွင္မေလးက ခဝဲၿခံမ်က္မျမင္ေက်ာင္းကို မုန္႔ေခါက္ဆြဲေျခာက္ လွဴျခင္တဲ့ အေၾကာင္း ေတာသားေလးကေျပာျပတဲ့အတြက္ က်မနဲ႔က်မရဲ႕ညီမ  (၂၂-၄-၂၀၁၁)  ေန႔လည္ ၁နာရီမွာ ထိုေက်ာင္းကို သြားေရာက္ၿပီး မ်က္မျမင္ကေလးမ်ား အသက္၅ႏွစ္မွအထက္ စုစုေပါင္း ၈၄ေယာက္ကိုေဝဖာ
မုန္႔ အေအးဗူးနဲ႔ ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ားကို သြားေရာက္လွဴတန္းခဲ့ပါတယ္ က်မနဲ႔ က်မရဲ႕ ညီမတို႔လည္း သဒၵါ စိတ္ေပၚလာၿပီး လွဴတန္းခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ေနာ္ေဝးကေစတနာရွင္မေလးေၾကာင့္ အခုလို က်မတို႔ ကိုယ္ တိုင္ လွဴတန္းခြင့္ရခဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ၿပီးမွတ္တမ္းတင္ပါတယ္ အမ်ားသာဓုေခၚဆိုႏိုင္ဘို႔ အတြက္ လည္း ဒီ ပို႔စ္ေလးကို တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ခဏေစာင့္ပါ...

 
©2012 အန္တီတင့္၏ အမွတ္တရေလးမ်ား | Design by Mozz