14.5.11

ေမတၱာပို႔အမ်ိဳးမ်ိဳး


ဒီပို႔စ္မွာ တင္ထားတဲ့ .ေခါင္းစဥ္ေလး .ျဖစ္ေပၚလာရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ဒီလိုပါ….
(၂၄-၄-၂၀၁၁)တနဂၤေႏြေန႔မွာ က်မတို႔ညီအမႏွစ္ေယာက္   ဦးေလးအေဒၚငယ္တို႔နဲ႔ အတူ သစ္တံခါးဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲမဏိေဇာတ(ေယာ) သတင္းသံုးေတာ္မူတဲ့ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ .ေအာင္ေျမေဇယ်ာ မဏိေဇာတာရာမေက်ာင္းတိုက္ကို သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ သြားရျခင္းကေတာ့ ဆရာေတာ္ရဲ႕ ကမ႓ာ႔ေမတၱာဓာတ္ပြားမ်ား အားထုတ္နည္းနဲ႔ .ေမတၱာပို႔အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဓမၼဒါန ပူေဇာ္လိုတဲ့ဆႏၵေၾကာင့္ရယ္ .ေသာၾကာေန႔မွာ က်မရဲ႕ေနအိမ္မွာ .ေန႔ဆြမ္းကပ္လွဴလိုတဲ့အတြက္ ဆရာေတာ္ကို္ပင့္ဖိတ္ျခင္းလဲျဖစ္ပါတယ္။ ပဌာန္းဆက္ပါလာတဲ့အတြက္ ဆရာေတာ္ကို ၾကည္ညိဳစြာနဲ႔ ဖူးေျမာ္ခြင့္ရခဲ့သလို ဆရာေတာ္ရဲ႕ဗုဒၶဓာတ္ ကိန္းယူအားထုတ္နည္း ကမ႓ာ႔ေမတၱာဓာတ္ ပြားမ်ားအားထုတ္နည္းႏွင့္ေမတၱာပို႔အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ဆည္းပူးခြင့္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒါန သီလ ဘာဝနာ ဆိုတာကိုေတာ့ က်မတို႔ ဗုဒၶႏြယ္ပြား မႏုႆလူသားအေပါင္းတို႔ အနည္းဆံုး အၾကမ္းဖ်င္းေတာ့ သိရွိၾကၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီ ၃ခ်က္မွာ က်မအေနနဲ႔ ဘာဝနာပြားတာကို အေသးစိတ္ေလး ပြားနည္းကို တင္ျပလုိတဲ့အတြက္ ဆရာေတာ္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူခဲ့ပါတယ္။ က်မရဲ႕ ဘေလာ့ဂါမိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း မွ်ေဝေပးလိုတဲ့ဆႏၵေၾကာင့္ ဒီပို႔စ္ကို တင္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ျမတ္ဗုဒၶကလည္း ေမတၱာဓာတ္၏ အက်ိဳးႀကီးပံုကို ဤသို႔ မိန္႔ဆိုေလ၏-
တစ္ေန႔သံုးခါ၊ အိုးတစ္ရာျဖင့္
ခ်က္ခါထမင္း၊ ေကြ်းလွဴျခင္းထက္
မယြင္းစင္စစ္၊ ႏို႔တစ္ညွစ္စာ
ေမတၱာပြားမ်ား၊ က်ိဳးႀကီးမားသည္
ဘုရားျမတ္စြာ၊ မိန္႔ခြန္းတည္း။ 

ေမတၱာပို႔အမ်ိဳးမ်ိဳး

*မိမိကိုယ္ကို ဦးစြာေမတၱာပို႔ပါ*
ငါသည္ ခ်မ္းသာျခင္းကိုအလိုရွိ၏။ လိုလား၏။ ဆင္းရဲျခင္းကို အလုိမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ခႏၶာကိုယ္သည္ က်န္းမာပါေစ၊ ခ်မ္းသာပါေစ၊ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာၾကည္လင္ေအးျမ ခ်မ္းသာသုခ ရရွိပါေစ။
အျခားေသာသတၱဝါေတြလည္း ငါကဲ့သို႔ ခ်မ္းသာျခင္းကို အလိုရွိၾကေပလိမ့္မည္။ ဆင္းရဲျခင္းကို အလိုမရွိၾကကုန္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျခားေသာသတၱဝါေတြလည္း က်န္းမာၾကပါေစ။ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာၾကည္လင္ေအးျမခ်မ္းသာသုခ ရရွိၾကပါေစ။
ကိုယ္၏ဆင္းရဲျခင္း၊ စိတ္၏ဆင္းရဲျခင္းသို႔ေရာက္၍ .ေနၾကကုန္ေသာ သတၱဝါအေပါင္းတို႔သည္ ကိုယ္၏ဆင္းရဲျခင္း၊ စိတ္၏ဆင္းရဲျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ ကင္းလြတ္ၾကပါေစ။ လြတ္ေျမာက္ၾကပါေစ။ .ေဘးအတန္တန္ ရန္အသြယ္သြယ္ အႏၲရာယ္အဝဝတို႔ကို .ေတြ႔ႀကံဳေနၾကကုန္ေသာ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါအေပါင္းတို႔သည္ .ေဘးရန္အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔မွ လြတ္ေျမာက္ၾကပါေစ။
စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက .ေသာကအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ .ေတြ႔ႀကံဳေနၾကရကုန္ေသာ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါအေပါင္းတို႔သည္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက .ေသာကအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ လြတ္ကင္းၾကပါေစ။ လြတ္ေျမာက္ၾကပါေစ။

ကိုယ္ေစာင့္နတ္မ်ားေမတၱာပို႔-

အကြ်ႏ္ုပ္၏ ခႏၶာကိုယ္၌ အၿမဲမေသြ .ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကကုန္ေသာ နတ္ျမတ္နတ္ေကာင္း နတ္အေပါင္းတို႔သည္ .ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ဒုကၡၿငိမ္း၍၊ ဆင္းရဲျခင္းမွ ကင္းေဝးၾကပါေစ။

အိမ္၊ အိမ္ဝိုင္း၊ ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရား၊ ေက်ာင္းေစာင့္နတ္မ်ားအား .ေမတၱာပို႔

ဤအိမ္၊ ဤဝိုင္း၊ ဤၿမိဳ႕၊ ဤၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရား၊ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း .ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကကုန္ေသာ နတ္ျမတ္နတ္ေကာင္း နတ္အေပါင္းတို႔သည္ .ေဘးရန္ခပ္သိမ္း၊ ဒုကၡၿငိမ္း၍ ဆင္းရဲျခင္းမွ ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဤအိမ္၊ ဤဝိုင္း၊ ဤၿမိဳ႕၊ ဤၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရား၊ .ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း၌ ဘုမၼဌေဒဝတာ ေျမမဟာႀကီးကို .ေစာင့္ေရွာက္၍ .ေနၾကကုန္ေသာ နတ္ျမတ္နတ္ေကာင္း နတ္အေပါင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ရုကၡဌေဒဝတာ ဤအိမ္၊ ဤဝိုင္း၊ ဤၿမိဳ႕၊ ဤၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရား၊ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း သစ္ပင္ႀကီးငယ္ အသြယ္သြယ္တို႔ကို .ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကကုန္ေသာ ရုကၡစိုးနတ္မင္းႀကီး အေပါင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အာကာသဌေဒဝတာ .ေကာင္းကင္ထိပ္ျဖား ဝတႎၾကားအထိ .ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ .ေနၾကကုန္ေသာ နတ္ျမတ္နတ္ေကာင္း နတ္အေပါင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း သာသနာ ရကၡေဒဝတာ၊ ဤအိမ္၊ ဤဝိုင္း၊ ဤၿမိဳ႕၊ ဤၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရား၊ .ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း၌ သာသနာျပဳ၍ .ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကကုန္ေသာ နတ္ျမတ္နတ္ေကာင္း နတ္အေပါင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း .ေဘးရန္ခပ္သိမ္း လြန္ေအးၿငိမ္း၍ ဆင္းရဲျခင္း .ေဘးဒုကၡအေပါင္းတို႔မွကင္းေဝးၾကပါေစ၊စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ကိုယ္၏ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္  ျပည့္စံုျပည့္ဝၾကပါေစ။

ရဟႏၲာႀကီးမ်ားေမတၱာပို႔

အေရွ႕သမုဒၵရာ၌ သီတင္းသံုးလ်က္ ရွိေတာ္မူေသာ (သွ်င္သေကၠာသာရ) ရဟႏၲာ အရွင္သူျမတ္ႀကီးသည္ .ေကာင္းျမတ္ခ်မ္းသာ မဂၤလာအျဖာျဖာတို႔ႏွင့္ .ျပည့္စံုျပည့္ဝပါေစ။ စိတ္ၾကည္သန္႔ရွင္း ကိုယ္တြင္းတရားေတြ ရရွိပါေစ။
ေတာင္သမုဒၵရာ၌ သီတင္းသံုးလ်က္ ရွိေတာ္မူေသာ (သွ်င္ဥပဂုတၱ) ရဟႏၲာ အရွင္သူျမတ္ႀကီးသည္ .ေကာင္းျမတ္ခ်မ္းသာ မဂၤလာအျဖာျဖာတို႔ႏွင့္ .ျပည့္စံုျပည့္ဝပါေစ။ စိတ္ၾကည္သန္႔ရွင္း ကိုယ္တြင္းတရားေတြ ရရွိပါေစ။
အေနာက္သမုဒၵရာ၌ သီတင္းသံုးလ်က္ ရွိေတာ္မူေသာ (သွ်င္ေမဓာစာရ) ရဟႏၲာ အရွင္သူျမတ္ႀကီးသည္ .ေကာင္းျမတ္ခ်မ္းသာ မဂၤလာအျဖာျဖာတို႔ႏွင့္ .ျပည့္စံုျပည့္ဝပါေစ။ စိတ္ၾကည္သန္႔ရွင္း ကိုယ္တြင္းတရားေတြ ရရွိပါေစ။
.ေျမာက္သမုဒၵရာ၌ သီတင္းသံုးလ်က္ ရွိေတာ္မူေသာ (သွ်င္သာရမတၱ) ရဟႏၲာ အရွင္သူျမတ္ႀကီးသည္ .ေကာင္းျမတ္ခ်မ္းသာ မဂၤလာအျဖာျဖာတို႔ႏွင့္ .ျပည့္စံုျပည့္ဝပါေစ။ စိတ္ၾကည္သန္႔ရွင္း ကိုယ္တြင္းတရားေတြ ရရွိပါေစ။
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အိုးအိမ္စီးပြား ရတနာမ်ားကို .ေစာင့္ေရွာက္ၾကကုန္ေသာ ရတနာပိုင္းဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္အေပါင္းတို႔သည္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ .ၾကည္လင္ေအးျမ ခ်မ္းသာသုခ ရရွိၾကပါေစ။ ဣႆရိယေဒဝ ပုဂၢိဳလ္အေပါင္းတို႔သည္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ .ၾကည္လင္ေအးျမ ခ်မ္းသာသုခ ရရွိၾကပါေစ။
ဘဒၵဇာနကေဒဝ ပုဂိၢဳလ္အေပါင္းတို႔သည္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ .ၾကည္လင္ေအးျမ ခ်မ္းသာသုခ ရရွိၾကပါေစ။
အႏုပီယေဒဝ ပုဂၢိဳလ္အေပါင္းတို႔သည္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ .ၾကည္လင္ေအးျမ ခ်မ္းသာသုခ ရရွိၾကပါေစ။

(ေမတၱာပို႔အမ်ိဳးမ်ိဳးအား ဆက္လက္၍ တင္ပါမည္)

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

ခဏေစာင့္ပါ...

 
©2012 အန္တီတင့္၏ အမွတ္တရေလးမ်ား | Design by Mozz