21.5.11

ခင္ပြန္းႀကီး ၁၀ပါး ကန္ေတာ့နည္း


က်မေန႔စဥ္ ဝတ္မပ်က္ ကန္ေတာ့တဲ့အထဲမွာ ခင္ပြန္းႀကီး ၁၀ပါးကန္ေတာ့နည္းေလးလဲပါတယ္။ က်မအဲဒီကန္ေတာ့နည္းကို ကန္ေတာ့ရျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ကန္ေတာ့ထိုက္သူူမ်ားကို ကန္ေတာ့လိုက္ရတဲ့အတြက္ ယံုၾကည္သက္ဝင္စြာနဲ႔ ရိုေသျမတ္ႏိုးလက္စံုမိုးၿပီး ရွိခိုးကန္ေတာ့ရတာကိုက စိတ္မွာၾကည္ႏူးၿပီး  က်မရဲ႕ႏွလံုးမွာ ဘုရားကိန္းတာမ်ိဳး ခံစားရလို႔ပါ။


ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ သံသရာအစမွ စ၍ ယေန႔တိုင္ေအာင္-

၁။       ဂုဏ္ေက်းဇူးႀကီးမားၾကကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးတို႔အေပၚ၌
၂။       ဂုဏ္ေက်းဇူးႀကီးမားၾကကုန္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးတို႔အေပၚ၌
၃။       ဂုဏ္ေက်းဇူးႀကီးမားၾကကုန္ေသာ အဂၢသာဝက၊ မဟာသာဝက ရဟႏၲာ အရွင္ျမတ္ႀကီးတို႔အေပၚ၌
၄။       ဂုဏ္ေက်းဇူးႀကီးမားၾကကုန္ေသာ ရဟႏၲာ အရွင္ျမတ္ႀကီးတို႔အေပၚ၌
၅။       ဂုဏ္ေက်းဇူးႀကီးမားၾကကုန္ေသာ မိခင္တို႔ အေပၚ၌
၆။       ဂုဏ္ေက်းဇူးႀကီးမားၾကကုန္ေသာ ဖခင္တို႔ အေပၚ၌
၇။     ဂုဏ္ေက်းဇူးႀကီးမားၾကကုန္ေသာ လိမၼာေစရန္ က်ိဳးေၾကာင္းျပ၍ ဆံုးမတတ္ေသာ ဆရာသမားတို႔၏ အေပၚ၌
၈။       ဂုဏ္ေက်းဇူးႀကီးမားၾကကုန္ေသာ သီလဂုဏ္၊ သမာဓိဂုဏ္၊ ပညာဂုဏ္တို႔ကို ဆည္းပူးျဖည့္က်င့္လ်က္ ရွိၾကကုန္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္၊ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အေပၚ၌
၉       ဂုဏ္ေက်းဇူးႀကီးမားၾကကုန္ေသာ တရားဓမၼတို႔ကို ေဟာေျပာျပသ ဆံုးမတတ္ေသာ ဆရာသမားတု႔ိ၏ အေပၚ၌
၁၀။     ထမင္းတစ္လုပ္၊ ေရတစ္မႈတ္ စသည္ျဖင့္ ေပးကမ္းခ်ီးျမွင့္ ေထာက္ပံ့ဖူးေသာ ေက်းဇူးရွင္ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အေပၚ၌

ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ သံုးပါးေသာ ကံတို႔ျဖင့္ျပစ္မွားမိခဲ့သည္ရွိခဲ့ပါေသာ္ ထိုအျပစ္တို႔ကို ေပ်ာက္ပါေစျခင္း အက်ိဳးငွာ ရိုေသျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား။

ဤသို႔ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမွာ္မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ရေသာေကာင္းမႈကံေစတနာတို႔ေၾကာင့္ အလံုးစံုေသာေဘးေရာဂါ အႏၲရာယ္အေပါင္းတို႔မွ ကင္းေဝးၿပီးလွ်င္ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္  .ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ သစၥာေလးပါးျမတ္တရားကို .ေကာင္းစြာ သိျမင္၍ နိဗၺာန္သို႔ ဝင္ႏိုင္ေသာကိုယ္ ျဖစ္ရပါေစသား အရွင္ဘုရား။
ေလာကီမဂၤလာ အျဖာျဖာတို႔သည္လည္း စိတ္ႀကံတိုင္းေတာင္းတတိုင္း လြယ္ကူ လ်င္ျမန္စြာ ျပည့္စံု၍ ႏွလံုးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းရပါေစသား အရွင္ဘုရား။


ခင္ပြန္းႀကီး ၁၀ပါး ပူေဇာ္ျခင္း အက်ိဳး ၁၀ပါး

၁။       အစားအစာ မရွားပါးျခင္း
၂။       ေရာက္ရာအရပ္၌ ေလးစားပူေဇာ္ခံရျခင္း
၃။       ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးႏွင့္ ကင္းေဝးႏိုင္ျခင္း
၄။       လူခ်စ္ခင္ ေပါမ်ားျခင္း
၅။       ပရိသတ္အလယ္၌ တင့္တယ္စြာ ေနႏိုင္ျခင္း
၆။       ေကာင္းသတင္းဂုဏ္ ေက်ာ္ေစာျခင္း
၇။       အေႁခြအရံမ်ားျခင္း
၈        စီးပြားဥစၥာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ျခင္း
၉။       ေဘးဒုကၡႀကံဳေသာ္ အကူအညီရရွိျခင္း
၁၀။     သားေကာင္း သမီးေကာင္း ရရွိႏိုင္ျခင္း
               
ခင္ပြန္းႀကီး ၁၀ပါး ျပစ္မွားျခင္း ဒဏ္ ၁၀ပါး

၁။       ျပင္းထန္ေသာ ဦးေခါင္းနာ စသည္ ေဝဒနာမ်ားျဖစ္ျခင္း
၂။       ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးျခင္း
၃။       လက္  ေျခ ျပတ္ျခင္း၊ ကိုယ္အဂၤါ ပ်က္စီးျခင္း
၄။       ကုသ၍ မရႏိုင္ေသာ ႀကီးေလးသည့္ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ျခင္း
၅။       ရူးသြပ္ျခင္း၊ စိတ္မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ျခင္း
၆။       မင္းျပစ္ မင္းဒဏ္ ခံရျခင္း
၇။       မတရားသျဖင့္ စြပ္စြဲခံရျခင္း
၈။       ေဆြမ်ိဳးေကာင္း၊ မိတ္ေဆြေကာင္း မရရွိျခင္း
၉။       စည္းစိမ္ဥစၥာ အေႁခြအရံမ်ား ပ်က္စီးျခင္း
၁၀။     ေနရာ တိုက္ အိမ္ မီးေလာင္ပ်က္စီးျခင္း

ပစၥဳပၸန္ဘဝ၌ ထိုဒဏ္ ၁၀ပါး သင့္မည့္အျပင္ေသလြန္ေသာအခါ၌လည္း အပါယ္ငရဲသို႔ က်ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။


ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

ခဏေစာင့္ပါ...

 
©2012 အန္တီတင့္၏ အမွတ္တရေလးမ်ား | Design by Mozz