12.6.11

BWL နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးပါရေစက်မရဲ႕ မိတ္ေဆြအားလံုးကို မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။ သိၿပီးသူေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ပိုၿပီး ရင္းႏွီးေစခ်င္တဲ့ က်မရဲ႕ဆႏၵပါ။ မသိေသးတဲ့သူေတြ အတြက္ေတာ့ သိသြားေစခ်င္ပါတယ္။ က်မ မိတ္ဆက္ေပးမွာကေတာ့ B.W.L (Best World Life style) ျဖစ္ပါတယ္။ က်ား-မ မေရြး အသက္ႀကီး-ငယ္ မေရြး မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။ မိတ္မဆက္ခင္ က်မနဲ႔ ဘယ္လို ပဌာန္းဆက္ပါခဲ့သလဲဆိုေတာ့ 14-5-2011 ရက္ေန႔မွာ က်မတင္ခဲ့တဲ့ ပို႔စ္ေဟာင္းေလးနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနပါတယ္။ သစ္တံခါးဆရာေတာ္ကို က်မရဲ႕ အိမ္မွာေန႔ဆြမ္းကပ္ဖို႔ရာ ဆရာေတာ္ရဲ႕ေက်ာင္းကို သြားပင့္ရာကေန ဆရာေတာ္က က်မကို BWL က Senior Business Manager မငယ္နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ တစ္ေန႔ က်မရဲ႕ အိမ္ကို မငယ္ေရာက္လာၿပီး BWL နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်မကို အေသးစိတ္ မိတ္ဆက္ ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ က်မ မငယ္နဲ႔ ဆံုၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း အရင္ထဲက က်မသိခဲ့တဲ့ BWL ရဲ႕စတင္တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာ ဒိုရာဟြန္ႏွင့္ ေဒါက္တာဒိုရင္းတန္ကို အမွန္တကယ္ေလးစားၿပီးသားမို႔ က်မလြယ္လြယ္ကူကူပဲ အသင္းဝင္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခါ စကၤာပူကို လာလည္တဲ့အခါမွာ BWL နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပိုၿပီးစိတ္ဝင္စားခဲ့တယ္ က်မရဲ႕ သားႏွစ္ေယာက္လံုး၊ ညီမေလးတို႔အျပင္ တစ္ခ်ိန္က စက္ရံုက အားကိုးရတဲ့ တပည့္မေလးပါ BWL ရဲ႕ အဖြဲ႔ဝင္ေတြအျဖစ္ေတြ႔ရၿပီး သားငယ္က အဲ့ဒီအဖြဲ႔မွာ မန္ေနဂ်ာျဖစ္ေနေတာ့ က်မပိုၿပီးအားရွိသြားသလို က်မလိုပဲ စိတ္ဝင္စားတဲ့ သူေတြကို ဖိတ္ေခၚလိုတဲ့ဆႏၵ ျဖစ္ေပၚလာတာေၾကာင့္ ဒီကေန႔ ဒီပို႔စ္ေလးကို တင္ျဖစ္တာပါ။

BWL နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ကို ဆက္လက္ပံုေဖာ္ရမယ္ဆိုရင္-

၁။ စိတ္ကူးပံုရိပ္

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

သံုးစြဲသူမ်ားအား အမွန္တကယ္ အက်ိဳးျပဳမည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိသာ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရး အေထာက္အကူျပဳ အလွကုန္ပစၥည္းနယ္ပယ္တြင္ ကမ႓ာ့နံပါတ္တစ္ ျဖစ္လာေရး။

လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈ

သံုးစြဲသူမ်ားသည္သာပထမ
အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားကို ႀကိဳးစားထုတ္လုပ္သြားမည္။ အသစ္အဆန္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သုေတသနႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈနည္းပညာမ်ား ပံုမွန္က်င့္သံုးျခင္း၊ သံုးစြဲသူ ဦးစားေပးမူဝါဒကို ပံုမွန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ မိမိတို႔၏ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းကို အၿမဲထက္ျမက္ေနေစမည္။

ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ား အဓိက
ကမ႓ာ့အႏွံ႔ကြန္ယက္ျဖန္႔ျခင္းကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ (ကမ႓ာ့ထိပ္တန္း Best World မွတဆင့္)* ခံစားခြင့္ႏွင့္ ဆုေၾကးမ်ားကို အမ်ားႏွင့္မတူေအာင္ ေပးေနတတ္သည့္ (*) ေႂကြးၿမီလြတ္ႂကြယ္ဝမႈရွာမွီးလိုသူ လူငယ္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းရွင္စိတ္ဓာတ္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးရာ ရပ္ဝန္းတစ္ခု တည္ေဆာက္သြား မည္။

လက္တြဲေဖာ္မ်ားသည္ ပဓါန
မိမိ၏ ကုန္ပစၥည္းသံုးစြဲသူမ်ား၊ လုပ္ငန္းေဖာ္မ်ား ၊ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ရွယ္ယာဝင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ရိုးေျဖာင့္ခိုင္မာမႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈကို အေျခခံ၍ ေရရွည္ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းထိန္းသိမ္းသြားမည္။ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ညီညြတ္ေသာ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရွိေသာ ရပ္ဝန္းတစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို ဦးထိပ္ထားသည္ျဖစ္ရာ ၊ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားလာဖို႔ အၿမဲႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသျဖင့္ ၄င္းတို႔သည္လည္း အစဥ္ လန္းဆန္းတက္ႂကြေနၾကသည့္အျပင္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝမႈ တို႔သည္လည္း ျမင္းမားလာၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ရွယ္ယာဝန္ထမ္းမ်ား၏ တန္ဖိုးသည္လည္း တိုးတက္ႀကီးမား လာၾကသည္။

၂။ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသူမ်ား

ကမ႓ာ့ထိပ္တန္း (Best World) ကို ေဒါက္တာ ဒိုရာဟြန္ႏွင့္ ေဒါက္တာဒိုရင္းတန္ တို႔က လြန္ခဲ့ေသာ (၁၉)ႏွစ္ ကစတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ တုိက္ရိုက္ေရာင္းခ်မႈ နည္းစနစ္ေပၚ ယံုၾကည္ခ်က္ တူညီၾကသည့္ အေလွ်ာက္ ၄င္းတို႔ႏွစ္ဦး၏ အားသာခ်က္မ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားလည္း ေပါင္းစည္းခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ‘ကမ႓ာ’ အရပ္ရပ္မွ ‘ထိပ္တန္း’ အရည္အေသြးရွိသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သံုးစြဲသူမ်ားထံသို႔ အေရာက္ပို႔ေဆာင္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာ ဒိုရာဟြန္သည္ ကုမၸဏီအႀကီးအကဲ၊ ေဒါက္တာ ဒိုရင္းတန္သည္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း ကြ်မ္းက်င္သူ ဟူ၍ တာဝန္အသီးသီး ခြဲယူဦးေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြမႈတို႔တြင္ ကြ်မ္းက်င္ ရင့္က်က္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာဒိုရာဟြန္သည္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ေရးကို ဦးေဆာင္ပါသည္။ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးေရးႏွင့္ ဝန္ထမ္းေလ့က်င့္ေရးတို႔ကိုမူ ေဒါက္တာ ဒိုရင္းတန္က တာဝန္ယူထားပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္အတူ ကုမၸဏီအတြက္ ႀကီးမားေသာ ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားရွိထားၾကသည့္ တည္ေထာင္သူႏွစ္ဦး၏ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ကမ႓ာ့ထိပ္တန္း (Best World) သည္ (ပထမဆံုးေသာ တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်မႈကုမၸဏီ)* စကၤာပူစေတာ့ေစ်းကြက္၌ (*) အျဖစ္ ၂၀၀၄- ခုႏွစ္တြင္ စာရင္းဝင္ခဲ့သည္။

ေဒါက္တာဟြန္သည္ (တုိက္ရိုက္ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္၍)* စကၤာပူႏွင့္ မေလးရွားတြင္ (*) အေတြ႔အႀကံဳ အလြန္မ်ားၿပီး စကၤာပူ၏ ထိပ္တန္း အမ်ိဳးသမီးစြမ္းေဆာင္ရွင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)မွ် က်င္လည္ခဲ့ရေသာ ဟြန္သည္ မိမိဘဝအစမ်ား ကို ရာထူးေနရာအသီးသီးတြင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။ တိုက္ရိုက္အေရာင္းျဖန္႔ခ်ီသူဘဝမွသည္ သင္တန္း နည္းျပ၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ အရာရွိအဆင့္ စသည္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ တစ္ဦးအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၊ျဖတ္သန္းခဲ့ေရေသာ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ အေတြးအျမင္မ်ားေၾကာင့္ ေဒါက္တာဟြန္သည္ တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်မႈနည္းစနစ္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ ပံုစံတစ္ခု တီထြင္ဖန္တီးရန္ စိတ္ကူးမိခဲ့သည္။ ဥပမာ ဆိုရလွ်င္ Best World Life style ၏ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရးစီမံကိန္း၊ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္ စသည္တို႔သည္ ဟြန္၏ စိတ္ကူးပံုေဖာ္မႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္း တစ္ခုလံုး၏ ပင္မေသာ့ခ်က္သည္ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ခြဲေဝမႈတို႔ ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟြန္က လက္ခံထားသည္။ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စီမံကိန္းတစ္ခုသည္ မွ်တရမည္၊ ေၾကာင္းက်ိဳး ဆီေလ်ာ္ရမည္၊ တရားဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လူသားဆန္မႈ၊ စာနာမႈတို႔ကိုလည္း ခ်ိန္ညွိေပးရမည္ ဟု သူမက ယံုၾကည္ထားသည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ အလႊာအသီးသီးရွိ တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်သူမ်ား အားလံုး၏ အက်ိဳးကို အေလးအနက္ထားေၾကာင္း၊ ဆုေၾကးခြဲေဝခ်ီးျမွင့္မႈအစီအစဥ္က သက္ေသထူသည္။ ENP သည္ bwl အား ၄င္း၏ၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေစသည့္ ၾကည္ျပာေရာင္မိုးေကာင္းကင္ႏွင့္ သမုဒၵရာနည္းဗ်ဴဟာမ်ားအနက္မွ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

(ဆက္လက္ေရးသားပါမည္)

[bwl - Life at its best မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္]

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

ခဏေစာင့္ပါ...

 
©2012 အန္တီတင့္၏ အမွတ္တရေလးမ်ား | Design by Mozz