14.6.11

BWL ၏ ေျခလွမ္းမ်ား
P သံုးလံုး နည္းဗ်ဴဟာ

ႏွစ္(၃၀)ေက်ာ္ေလာက္ ရွိခဲ့တဲ့ အေတြ႔အႀကံဳေတြ ၊ေဖာက္သည္ေတြနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ဆံ ခဲ့ရတာေတြေၾကာင့္ သူတို႔ ဘာလိုတယ္ဆိုတာကို ကြ်န္မေကာင္းေကာင္း နားလည္တတ္လာပါတယ္။ သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႔ အလွအပျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုင္ရာ ၊ျပႆနာေတြကို ၊ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ႀကိဳးစားရင္းနဲ႔ ကြ်န္မတို႔ ထုတ္လုပ္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြကလည္း အရည္အေသြး ပိုမိုၿပီးေတာ့ျမင့္မား လာပါတယ္ ဒီလိုမ်ိဳးျဖစ္လာဖို႔ကိုလည္း နာမည္ႀကီးထုတ္လုပ္သူ အေျမာက္အျမားနဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ကင္း အရည္အေသြးျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းေတြကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ ထုတ္လုပ္ခဲ့တာပါ။ ကမ႓ာတစ္ဝွမ္းလံုးက အေကာင္းစား ကုန္ပစၥည္းေတြကို တစ္ခုတည္းျဖစ္ေအာင္ စုစည္းမယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔အတူ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ ေဖာက္သည္ေတြကိုလည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားျပည့္ဝတဲ့ အေကာင္းဆံုး ပစၥည္းေတြကိုပဲ ၊ျဖည့္ဆည္းပ့ံပိုးေပးရင္း ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြကို ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္သြားမွာပါ။
                                                                                       Dr Doreen Tanလူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔ႀကီး ပို၍ေခတ္မီလာသည္ႏွင့္အညီ လူတို႔၏ စားေသာက္ပံု လူေနမႈ ဘဝပံုစံမ်ားသည္လည္း သိသိသာသာေျပာင္းလဲ လာခဲ့သည္။ ယေန႔ေခတ္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ျပင္ပ ပတ္ဝန္းက်င္ႀကီးသည္ (အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ)* ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ က်န္းမာေရးကို (*) အရာမ်ားႏွင့္ျပည့္ႏွက္ေနေပသည္။ သို႔ေၾကာင့္လည္း ယေန႔ေခတ္လူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ က်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ပို၍ အားထုတ္လာၾကသည္။ bwl မွ ထုတ္လုပ္ေသာ Life Harmony TM သည္ သံုးစြဲသူမ်ားအား ခႏၶာကိုယ္ျပင္ပ ညီညြတ္မွ်တမႈႏွင့္ လူေနမႈပံုစံ ညီညြတ္မွ်တမႈဟူေသာ နည္းလမ္းသံုးသြယ္အားျဖင့္ ဘဝကို စိုေျပေစပါသည္။ ပိုမိုေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ က်န္းမာသုခႏွင့္ျပည့္စံုသည့္ ဘဝတစ္ခုဆီသို႔ ပထမေျခလွမ္းကို ယခုပဲ စတင္လိုက္ၾကပါစို႔။


ပထမ P ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

ခႏၶာကိုယ္တြင္း ညီညြတ္မွ်တမႈ
 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္းမွ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား ညီညြတ္မွ်တျခင္းႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ စားသံုးေသာ အစာအဟာရ တို႔သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ခႏၶာကိုယ္၏ က်န္းမာမႈ မက်န္းမာမႈတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ေခတ္ အစား အေသာက္မ်ားသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့ေနတတ္ၾက၏။
bwl မွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ က်န္းမာေရး ျဖည့္စြက္ အဟာရဓာတ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ထိန္းညွိေရး ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ သင့္အားက်န္းမာသုခႏွင့္ျပည့္စံုေနေစရန္ အထူးတီထြင္ ထုတ္လုပ္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သင့္ကို အစဥ္ေတာက္ပလန္းဆန္းၿပီး ရႊင္လန္းတက္ႂကြေနေစမည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

Avance

က်န္းမာေရးအတြက္ျဖည့္စြက္အာဟာရ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး သင့္ခႏၶာကိုယ္၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏုပ်ိဳျခင္းႏွင့္ ညီညြတ္မွ်တျခင္းတို႔အတြက္ အဓိကထား ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ သဘာဝပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတုပစၥည္း ပါဝင္ျခင္း မရွိေသာ အစာအာဟာရမ်ားမွ ထုတ္ယူထားေသာ ပစၥည္းသန္႔သန္႔မ်ားကို ေခတ္မီနည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳထုတ္လုပ္ထားသျဖင့္ သဘာဝႏွင့္ သိပၸံပညာတို႔မွ အေကာင္းဆံုးမ်ားကို စုစည္းေပးထားျခင္း ဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါသည္။

Optrimax

အစြမ္းထက္ေသာ က်န္းမာေရးသုခႏွင့္ျပည့္စံုေစေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ အဟာရျဖစ္ေစမည့္ အစားအေသာက္မ်ား စားသံုးျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္တြင္း သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစျခင္း၊ ကယ္လိုရီ စားသံုးမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ပံုမွန္ ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား စသည္တို႔ေၾကာင့္ ရလာမည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစမည့္ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုး က်န္းမာေပါ့ပါးေနေစမည့္ေဆးေကာင္း တစ္လက္ျဖစ္သည္။ အရည္အေသြးျမင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲရံုတင္မဟုတ္ပဲ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ေန႔စဥ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား လူေနမႈဘဝပံုစံေကာင္းမ်ားအား ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ခႏၶာကိုယ္ အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့က်ျခင္းဆိုတာ အရမ္းေပ်ာ္ဖို႔ေကာင္းၿပီး၊ လြယ္လည္းလြယ္တဲ့ကိစၥပါ။ ဒါမွလည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို ထမ္းထားရတဲ့ ကမ႓ာေျမႀကီးလည္း သက္သာေတာ့မွာေပါ့။ခႏၶာကိုယ္ျပင္ပညီညြတ္မႈ

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ အသြင္အျပင္တို႔က မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈအား မ်ားစြာေျပာင္းလဲေစပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ဂရုစိုက္ထိန္းသိမ္းျခင္းမရွိပါက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေရျပားမ်ား သည္လည္း ျပင္ပေလာက မွ ရန္စြယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားတြင္ ပ်က္စီးသြားရမည္သာ။ bwl မွ ထုတ္လုပ္ေသာ အေရျပားထိန္း၊ တစ္ကိုယ္ရည္ ထိန္းႏွင့္ အလွကုန္မ်ားသည္ သင့္အေရျပား၏ မူလအေျခအေနအား ထိန္းသိမ္းေပးရံုမက ပိုမိုႏူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေစၿပီး သဘာဝပင္ကိုယ္အလွကို ေပၚလြင္ေစပါသည္။


DR’s Secret. DR’s Seager & DRS Skin Care

အျပင္ပံုပန္းသ႑န္ဆိုသည္မွာ ယေန႔ေခတ္တြင္ အေရျပားတစ္ေထာက္စာ ျပႆနာေလးတင္ မဟုတ္ေတာ့ ပါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥဟုလည္း မထင္မွတ္ၾကေတာ့ေပ ။ျပင္ပဥပဓိရုပ္ ၾကည့္ရေကာင္းေစရန္ လူအမ်ားက ပို၍ပို၍ အာရံုစိုက္လာၾကၿပီျဖစ္ရာ မိမိ၏ ပံုပန္းသ႑န္ ေျပျပစ္မႈသည္ မိမိ၏ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈအား ပို၍ခိုင္မာေစသည္။

ရုပ္ရည္ေျပျပစ္ေခ်ာေမာပါက ပို၍ စိတ္လက္ေပါ့ပါးတတ္သည္မွာ သဘာဝပင္။ အေရျပားမ်ား ေခ်ာမြတ္မႈ မရွိျခင္းသည္ ဂရုတစိုက္ထိန္းသိမ္းမႈ မရွိ၍ျဖစ္သည္။ DR’s Secret, DR’s Seager & DRS ကိုသာ သံုးစြဲမည္ဆိုပါက အလုပ္မ်ားေနပါသည္ ဆိုသူမ်ားပင္ ေတာက္ပစိုေျပေသာ အသားအေရကို အခ်ိန္ပိုင္း အတြင္း ရိုးရွင္းစြာ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္အသားအေရ၏ အတြင္းအလွကို ထုတ္ေဖာ္ပါ။လူေနမႈဘဝပံုစံညီညြတ္မွ်တမႈ

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ေနထိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ႀကီးသည္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားႏွင့္ျပည့္ႏွက္ေန၏။ရွဴသြင္းလိုက္ေသာ ေလသည္ သည္လည္းေကာင္း၊ ေသာက္သံုးလိုက္ေသာ ေရသည္လည္းေကာင္း၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ခႏၶာကိုယ္ကို ဒုကၡေပးမည့္   ၊ျဒပ္ဝတၳဳမ်ား မ်ားစြာပါဝင္ေနသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ထုတ္လုပ္ထားေသာ က်န္းမာေရး အေထာက္အကူျပဳ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ သင့္ကို ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးၿပီး က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေသာ လူေနမႈဘဝကို ရရွိေစပါသည္။


Bwl Negative Ionizer & UberAir Ride

အိုင္းယြန္းအမဓာတ္မ်ားသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ မ်ားစြာအသံုးတည့္လွသည္ ။ေလထဲမွ ‘ဗိုက္တာမင္မ်ား’ ဟုလည္း သိထားၾကေသာ အိုင္းယြန္းအမဓာတ္မ်ားကို သဘာဝတရားက အလွ်ံပယ္ ပံ့ပိုးေပးထားၿပီး သူတို႔ေၾကာင့္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တစ္ေတြ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ bwl ၏ Negative Ionizer & UberAir Ride ၏ အကူအညီျဖင့္ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာေလမ်ားကို ရွဴရွိုက္ရင္း အိုင္းယြန္းအမဓာတ္မ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို အျပည့္အဝ ခံစားႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ အသက္ရွဴ အဂၤါအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုလံုးအား ျပင္ပမွညစ္ညမ္းမႈမ်ား၊ အနံ႔ဆိုးမ်ား ရွဴရိႈက္ေနရျခင္းကို ေခတၱအနားေပး သင့္ပါၿပီ။ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ရန္အတြက္ ရွဴသြင္းလိုက္ေသာေလသည္ အေရးႀကီးသည့္ ပထမဆံုးေသာ အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း မေမ့သင့္ပါ။

[bwl Life at its best] မွ ကူးယူမွ်ေဝပါသည္

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

ခဏေစာင့္ပါ...

 
©2012 အန္တီတင့္၏ အမွတ္တရေလးမ်ား | Design by Mozz