15.6.11

BWL ၏ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈအထိမ္းအမွတ္မ်ား

လူတိုင္းမွာ အတိုင္းအဆမဲ့ စြမ္းအားေတြ၊ အရည္အခ်င္းေတြ ရွိေနၾကတယ္လို႔ ကြ်န္မလက္ခံထားပါတယ္။ bwl နဲ႔လက္တြဲေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့သူတိုင္းကို စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ အခြင့္အေရး အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးထားတာေၾကာင့္ လူတို႔ရဲ႕ တိမ္ျမဳပ္ေနတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး စိတ္ကူး အိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ၾကမွာပါ။ တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်မႈ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွာလည္း အႏွစ္သံုးဆယ္ေက်ာ္ က်င္လည္ခဲ့တာမို႔ ဒီလိုတိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်နည္းေၾကာင့္ ရလာတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို သံုးစြဲသူေတြကိုယ္တိုင္ ခံစားရတယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ သံုးစြဲသူ တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်သူ နဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာလည္း တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အျပန္အလွန္မွီခိုေနၾက၊ အက်ိဳးျပဳေနၾကတာကိုလည္း ၊ျမင္ေတြ႔ ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ENP ကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျပင္ဆင္ရာမွာလည္း အလႊာအသီးသီးမွပါဝင္သူေတြ ရဲ႕ အက်ိဳး စီးပြားကို ကာကြယ္ေပးဖို႔ တရားမွ်တၿပီး အမွန္တကယ္ အလုပ္ျဖစ္ေနမယ့္ စနစ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္လာ ဖို႔ တရား မွ်တျခင္းဆိုတ့ဲ သေဘာတရားကို အေျခခံၿပီး ေရးဆြဲထားပါတယ္။ ေအာက္ေျခအလႊာမွာရွိတဲ့ သူေတြကိုပါ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ ေကာင္းမြန္ တိက်တဲ့ အစီအမံေတြရွိထားမွျဖစ္မွာပါ။ ဒါမွလည္း ၊ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက တည္ၿငိမ္စြာ တိုးတက္ႏိုင္မွာေလ။ ကုန္ပစၥည္းေကာင္းမွ သံုးစြဲသူေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ သလို နည္းစနစ္ေကာင္းမွလည္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ေတြကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားပါ တယ္။ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ လက္တံေတြကို ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္အထိ ဆန္႔တန္းရတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ၾကည္ျပာေရာင္ မိုးေကာင္း ကင္ႏွင့္ သမုဒၵရာနည္းဗ်ဴဟာကေန ေဖာ္ထုတ္ထားတဲ့ ဒီစီမံကိန္းေတြက အမ်ားႀကီး အေထာက္ အကူျပဳ လမ္းညႊန္ေပးခဲ့ပါတယ္။
ေအာင္ျမင္တဲ့ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ အဓိကေသာ့ခ်က္က တိုက္တြန္းအားေပးျခင္းပဲ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လည္း bwl ရဲ႕အဖြဲ႔ဝင္အားလံုးကို သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔၊ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ ေႂကြးၿမီလြတ္ဘ႑ာေငြ ေတာင့္တင္းမႈ ဆိုတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ပုဂၢလိက ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ျပည့္ဝဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးေပးထားပါတယ္။ ဒီလိုမွ်တၿပီး လက္ေတြ႔ဆန္တဲ့ ဆုေၾကးခြဲေဝမႈစနစ္ေၾကာင့္ အေယာက္တိုင္း အေယာက္တိုင္းဟာ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္လုပ္ ငန္းေတြကို ပထဝီမ်က္ႏွာျပင္ ကန္႔သတ္ျခင္းမရွိ ထူေထာင္ႏိုင္ၾကၿပီး မိုးကုပ္စက္ဝိုင္း အႏွံ႔ေျခဆန္႔ႏိုင္ၾကပါၿပီ။

ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ (ENP)ဆိုတာစြန္႔ဦး လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္လာေရး ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုသူမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားတာပါ။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း စတင္လိုေသာ္လည္း အရင္းအႏွီးအခက္အခဲ ရွိေနသူေတြအဖို႔ bwl မွတစ္ဆင့္ ဒါမ်ိဳးျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အခြင့္ အလမ္းေတြ ဖန္တီးေပးထားပါတယ္။ စတင္ရင္းႏွီးေငြ အနည္းအက်ဥ္းသာလိုၿပီး ဆုေၾကးခြဲေဝခ်ီးျမွင့္မႈျမင့္ မားတဲ့ ‘သင္ယူပါ၊ က်င့္သံုးပါ၊ သင္ၾကားပါ’ ဆိုတဲ႔ လမ္းေၾကာင္းကတစ္ဆင့္ လုပ္ငန္းေတြ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ တိုးတက္လာႏိုင္ပါတယ္။ bwl မွာဆုိရင္ ျပန္ရလာမယ့္ ဝင္ေငြအခ်ိဳးအစားက အကန္႔အသတ္မဲ့ ျမင့္မား လွတာမို႔ ဘ႑ာေငြ စီးဝင္မႈ အျမင့္ဆံုး ရရွိၾကမွာပါ။


bwl ကလည္း ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္းနဲ႔ အၿမဲပံ့ပိုးေပးေနတာမို႔ ျဖန္႔ခ်ိသူေတြ အေနနဲ႔ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း ကြန္ယက္ေတြတည္ေဆာက္ကာ ေရာင္းခ်ျခင္းနဲ႔ ေစ်း ကြက္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ကာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး ဆံုးရႈံးမႈကင္းမဲ့တဲ့ ေငြေၾကးအျမတ္အစြန္းေတြ ရရွိတာ စတာေတြ ကို စိတ္ခ်လက္ခ် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကမွာပါ။ ENP လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ဟာ အခ်ိန္ပိုင္းအတြင္းမွာ ထူးခြ်န္ ၊ေအာင္ျမင္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္မယ္ဆိုတာ သံသယျဖစ္စရာ မရွိပါဘူး။

က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ၿပီး ဥပေဒနဲ႔ ညီညြတ္ကာ လူသားဆန္တဲ့စနစ္ တစ္ခုလို႔ ဆိုႏိုင္တာက-

- ေစ်းကြက္တြင္ ဦးေဆာင္ေနေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ ထုတ္လုပ္ျခင္း။
- အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈပံုစံ သာလြန္ေကာင္းမြန္လာဖို႔ တူညီမွ်တေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိျခင္း။
- အေျခအေနတစ္ခု ဆက္လက္ထိန္းထားႏိုင္ေရးအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ လ်ာထားခ်က္မ်ားသာ     သတ္မွတ္ျခင္း
- အဖြဲ႔ဝင္တိုင္းအတြက္ ေအာက္ေျခအဆင့္ကတည္းကပင္ ဆုေၾကးခြဲေဝမႈမ်ားကို ခံစားႏိုင္ျခင္း
- ဘံုအဆင့္ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၏ အထက္အဆင့္မ်ားသို႔ တက္လွမ္းခြင့္ကို အဖြဲ႔ဝင္တိုင္း ရရွိထားျခင္း
- မိမိႀကိဳးစားအားထုတ္မႈႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဆုလဒ္မ်ား ခံစားရရွိႏိုင္ျခင္း စတာေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ENP ဆိုတာ ေအာင္ျမင္မႈျမင့္မားတဲ့ လုပ္ငန္းပံုစံတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေထာက္ခံခ်က္ အျပည့္အဝ ရရွိထားၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လည္း စကၤာပူတစ္ႏို္င္ငံတည္းတြင္ မကေတာ့ပဲ ႏိုင္ငံအေျမာက္အျမားမွာ မွတ္တိုင္စုိက္ေျခကုပ္ယူူထားႏိုင္ပါတယ္။


ႏိုင္ငံတကာပံ့ပိုးကူညီေပးေရးအစီအစဥ္ (ISS)

ကမ႓ာ့ေျမပံုေပၚတြင္ ဘယ္ေနရာမွာပဲရွိရွိ တိုးတက္ႀကီးပြားလိုသူတိုင္း bwl ရဲ႕ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕လိုသူ အမွန္တကယ္ ခရီးေပါက္မယ့္ လုပ္ငန္းကြန္ယက္ေတြ ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္လိုသူေတြ အတြက္ နယ္ေျမကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ မသတ္မွတ္ထားပါ။

ENP ဆိုတာ စိတ္ကူးအိပ္မက္္ေတြ လုပ္ငန္းကြန္ယက္ေတြကို စိတ္ကူးယဥ္သေလာက္ လက္ေတြ႔အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္မယ့္ အရည္အခ်င္းရွိသူေတြကို ေမြးထုတ္ေပးဖို႔ ဖန္တီးေရးဆြဲထားတာပါ။ P သံုးလံုးနည္းဗ်ဴ ဟာ၊  ကုန္အမွတ္တံဆိပ္  ခိုင္မာေအာင္  စဥ္ဆက္မျပတ္  ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ၊  အိုင္တီနည္းပညာနဲ႔
ေလ့က်င့္ေရးစနစ္ေၾကာင့္ bwl ကို အာရွတိုက္အတြင္းမွာ အခိုင္အမာ အုတ္ျမစ္ခ်ထားႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ ေဒသျပင္ပ ကိုလည္း အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ခရီးဆန္႔ေနပါၿပီ။ စကၤာပူ၊ မေလးရွား၊ ထိုင္း၊အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ ေဟာင္ေကာင္ ၊ထိုင္ဝမ္နဲ႔ ဘ ၏ရူႏိုင္းတို႔မွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ စီေဝခဲ့ပါတယ္။ မေဝးေတာ့တဲ့ အနာဂါတ္မွာ တိုက္ရိုက္ေရာင္း ခ်မႈ နည္းစနစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကမ႓ာသိကုန္အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခု ျဖစ္လာမယ္လို႔လည္းယံုၾကည္ထားပါတယ္။၂၀၀၂ မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕တြင္ ေဒသတြင္းဌာနႀကီး တည္ေထာင္ခဲ့။
၂၀၀၄ စကၤာပူစေတာ့ေစ်းကြက္မွာ ပထမဆံုးနဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာ တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေဒသတြင္းဌာနတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ခဲ့ ဂ်ာကာတာႏွင့္ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီးတို႔တြင္ လူေနမႈဘဝပံုစံ ျပဳျပင္ေရးဌာနမ်ား တည္ေထာင္
၂၀၀၅ ဂ်ာကာတာတြင္ ေဒသတြင္းဌာန ဖြင့္လွစ္ခဲ့
၂၀၀၆ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ထိုင္ဝမ္တို႔တြင္ ေဒသတြင္းဌာနမ်ား တည္ေထာင္ခဲ့ ဘရူႏိုင္းတြင္ လူေနမႈဘဝ ပံုစံ ျပဳျပင္ေရးဌာန တည္ေထာင္ခဲ့


ခိုင္မာသည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီး

ေအာင္ျမင္မႈ အဓြန္႔ရွည္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု တည္ေထာင္လိုေသာ bwl အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္မ်ား ျပည့္ဝရမည္ဟု ေထာက္ခံမည့္ အခ်က္မ်ား bwl ၏ မိခင္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကမ႓ာ့ထိပ္တန္း ကုမၸဏီႀကီးသည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၈)ရက္ေန႔တြင္ စကၤာပူစေတာ့ေစ်းကြက္၌ ထည့္ သြင္းေဖာ္ျပခံခဲ့ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးေသာ တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ယခုကဲ့သို႔ ထင္ထင္ရွားရွား ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔ bwl ၏ စာရင္းဝင္ ေဖာ္ျပျခင္းခံရျခင္း သည္ ပိုင္ဆိုင္သူ ရယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို ခြဲျခားႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ကုမၸဏီ ၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ေတာင့္တင္းခိုင္မာသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီး ျဖစ္လာေရးကို ျဖည့္ဆည္းရင္း တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ေအာင္ျမင္မႈကို အျခားသူမ်ားလည္း ခံစားႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီး .ေပးသြားပါမည္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္


ခဏေစာင့္ပါ...

 
©2012 အန္တီတင့္၏ အမွတ္တရေလးမ်ား | Design by Mozz