8.7.11

ပင္တိုင္စိတ္ေကာင္းေၾကာင့္                                                                   ဆြမ္းဦးပုညရွင္

ေလာကတြင္ ရိုးသားေသာစိတ္၊ ေျဖာင့္မတ္စိတ္၊ တည္ၿငိမ္စိတ္ကို အဓိက ပင္တိုင္ထားရမည္။ ထိုစိတ္ကို ပံုမွန္ ထား၍ ကံ၊ ဉာဏ္၊ ဝီရိယစြမ္းအင္ကို အေျခအေနအေလ်ာက္ အရင္းတည္ၿပီး မေနမနား ႀကိဳးစားေနေလ့ ရွိသူမ်ားသည္ ထန္းပင္၊ ေပပင္ႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ အစဥ္တိုးတက္ေနၾကသည္။ မရိုးသားသူမ်ားအေပၚ ေက်ာ္တက္ သြားၾက သည္။ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္သူမ်ားသည္ မေျဖာင့္မတ္သူမ်ားကို ေနာက္ခ်န္ထားခဲ့ၾကသည္။

(အရွင္ဦးဥတၱမသာရ)
ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

ခဏေစာင့္ပါ...

 
©2012 အန္တီတင့္၏ အမွတ္တရေလးမ်ား | Design by Mozz