20.7.11

စိတ္ကိုမထိန္းသူ ႏွင့္ စိတ္ကိုထိန္းသူစိတ္ကိုမထိန္းသူ

ျမင္ႏိုင္ခဲစြ၊ သိမ္ေမြ႔လွ၍
သူ က်လိုရာ၊ က်တတ္ပါသည္
ပမာ ေမ်ာက္ႏိႈင္း၊ စိတ္ ဆင္ရိုင္းကို
ထူးသိုင္းေျဖခြ်တ္၊ ထင္တိုင္း လႊတ္၍
မကြပ္ မထိန္း၊ ညြတ္တိုင္းယိမ္းက
ေအးၿငိမ္းခ်မ္းသာ၊ မရပါဘဲ
ပူဗ်ာ ဆင့္ကဲ၊ လြန္ဆင္းရဲသည္
မိုက္မဲသူတို႔ လမ္းစဥ္တည္း။


စိတ္ကိုထိန္းသူ

ျမင္ႏိုင္ခဲစြ၊ သိမ္ေမြ႔လွ၍
သူ က်လိုရာ၊ က်တတ္ပါသည္
ပမာ ေမ်ာက္ႏိႈင္း၊ စိတ္ ဆင္ရိုင္းကို
ခ်င့္ႏိႈင္း ဉာဏ္ယွဥ္၊ သမၸဇဥ္ႏွင့္
အစဥ္ ခြ်န္းအုပ္၊ သတိခ်ဳပ္၍
မလႈပ္ မယိုင္၊ ေကာင္းစြာႏိုင္ေသာ္
ဖြံ႔ခိုင္ ၿဖိဳးၿဖိဳး၊ ခ်မ္းသာတိုးသည္
ေကာင္းက်ိဳး ႂကြယ္လိမ့္ မည္သာကို။

                                                                   (ခ်မ္းေျမ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး)

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

ခဏေစာင့္ပါ...

 
©2012 အန္တီတင့္၏ အမွတ္တရေလးမ်ား | Design by Mozz