23.9.11

ျမစ္ဧရာ ေအးခ်မ္းပါေစျမစ္ဆံုတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအျပင္ ဤႏိုင္ငံအတြက္ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးကိုျဖစ္ေစမည့္ အရာမွန္ သမွ်ကို ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး တြယ္တာတဲ့ 'ျမစ္ဧရာ' ထာဝရေအးခ်မ္း စြာျဖင့္ စီး ဆင္းႏိုင္ပါေစသား။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

ခဏေစာင့္ပါ...

 
©2012 အန္တီတင့္၏ အမွတ္တရေလးမ်ား | Design by Mozz