19.10.11

ေျခာက္ထပ္ႀကီးဘုရားႏွင့္ ကိုးထပ္ႀကီးဘုရား


စာဖတ္သူမ်ားကို က်မႀကိဳတင္ေတာင္းပန္လိုတာကေတာ့ ယခု တစ္ျခားတစ္ေနရာကို ေရာက္ေနတာေၾကာင့္ ဘုရားႀကီးမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သမိုင္းအေသးစိတ္ကို စံုစံုလင္လင္ေလးထည့္ေရးဖို႔ အခက္အခဲရွိတဲ့အတြက္ အဆင္ေျပသလို ပံုေတာ္မ်ားနဲ႔အတူ တင္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ မျပည့္မစံုျဖစ္တဲ့အတြက္ နားလည္သည္းခံ ၾကပါလို႔ (ဒီတစ္ေခါက္ ဘုရားဖူးသက္သက္မို႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္မွာ အစားအေသာက္ေလးေတြ စီစဥ္ေပးေတာ့ မယ္ေနာ္ း))

ေျခာက္ထပ္ႀကီးဘုရားသမိုင္း
ေျခာက္ထပ္ႀကီး ေရႊသာေလ်ာင္း ဘုရားႀကီးကို ၁၂၆၉-ခုႏွစ္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၀၇)တြင္ ပြဲစားႀကီး ဆာဘိုးသာက စတင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ေျခာက္ထပ္ႀကီးေရႊသာေလ်ာင္း ဘုရားႀကီးကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ (၆)ႏွစ္ ၾကာခဲ့ပါသည္။ မူလဘုရားႀကီးမွာ အေနာက္ေတာင္အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာေတာ္မူၿပီး အံုးေတာ္၌ လက္ေထာက္ လ်က္ ခႏၶာကိုယ္တစ္ပိုင္း မတ္ေနေသာ ဧည့္ခံပံုေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ စတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ပန္းရံဆရာႀကီး မ်ား အေျခ အေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ကုလားပန္းရံဆရာမ်ား ဆက္လက္တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကရာ ဘုရားရုပ္ပြား ပံုသ႑ာန္ ဖမ္းသည့္ ပညာ မတတ္ေျမာက္သျဖင့္ ေျပျပစ္ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ ျဖစ္ေစရန္ မတည္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ လက္ရာမ်ားမွာ အဆင့္မမီသျဖင့္ ခိုင္ခန္႔မႈမရွိသည္ကို ေနာက္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာမွ ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေျခာက္ထပ္ႀကီး ဘုရားႀကီးတိုက္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး အဂၢမဟာ မ႑ိတ ဘဒၵႏၲ ေကာ႑ညမဟာေထရ္အေၾကာင္း ပူးတြဲေဖာ္ျပမွာသာ ျပည့္စံုႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားႀကီးျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ မနားမေန ႀကိဳးစားအားထုတ္ ႀကံစည္ျခင္း၊ ၾသဝါဒစရိယ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ တပည့္ရဟန္းသံဃာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၏။ ဘုရားႀကီး ျပဳျပင္ရန္ စိတ္ဆႏၵ ထက္သန္ျပင္းျပေနေသာေၾကာင့္ ပင္ပန္းသည္ မထင္ဘဲ ေဆာင္ရြက္ေတာ္ မူခဲ့ရာ ရုပ္တရားမ်ားက ယိမ္းယိုင္ၿပိဳကြဲစ ျပဳလာပါသည္။ ၁၃၁၉-ခုႏွစ္ သက္ေတာ္(၇၁)ႏွစ္၊ ဝါေတာ္ (၅၁) ဝါတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူပါသည္။ ထိုအခါဘုရားႀကီး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး ေဆာက္လုပ္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆရာေတာ္ႀကီးကိုယ္စား ဘုန္းႀကီးဦးစေႏၵာဘာသအား တင္ေျမွာက္အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခဲ့၏။
ကိုးထပ္ႀကီး ဘုရားသမိုင္း
အတုလာဓိပတိ မဟာမုနိသက် ကိုးထပ္ႀကီးဘုရားႀကီးသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း၌ တည္ရွိ သည္။ ေရွးကမင္းေလး မင္းႀကီးႏွင့္တကြ (၃၇)မင္းတို႔ စံေပ်ာ္ရာ နတ္တိုက္ႀကီးမ်ား (နတ္ကြန္းႀကီးမ်ား) ကို ဖ်က္သိမ္း၍ နတ္ကြန္းအသစ္မ်ား ဘုရားႀကီး၏ လက္ဝဲဘက္အဝင္ဝ၌ တည္ေဆာက္၍ ေရႊ႕ေျပာင္းကာ အပူေဇာ္ခံထားရွိေလသည္။ “ကိုးထပ္ႀကီးဘုရားကို တစ္ရက္မေရာက္လွ်င္ တစ္ေခတ္ေနာက္က်သြားႏိုင္ သည္” ဟု ေျပာရမေလာက္ပင္၊ ကိုးထပ္ႀကီးဘုရား၏ တန္ခိုးအေလ်ာက္ အက်ိဳးေျမာက္ေအာင္ ထိုးေဖာက္ ပြင့္လင္းလာသည္ကို မ်က္ျမင္ဖူးေတြ႔ၿပီး ထူးေပ့ဆိိုတဲ့ အရာဝတၳဳမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ခံစားရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ဤကိုးထပ္ႀကီးဘုရားႀကီးသည္ ေခတ္ကာလအေလ်ာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ႀကီးကိုးႀကီးတြင္ ပါဝင္၍ သမိုင္းဝင္ျဖစ္ ကာေနေလသည္။

ႀကီးကိုးႀကီးမွာ
၁။ ကိုးထပ္ႀကီး
၂။ ေျခာက္ထပ္ႀကီး
၃။ ငါးထပ္ႀကီး
၄။ မဟာမဂၤလာ ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရားႀကီး
၅။ ေၾကးသြန္းဘုရားႀကီး
၆။ ေရႊေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး
၇။ ေနာင္ေတာ္ႀကီး
၈။ ခ်မ္းသာႀကီး
၉။ ရဟႏၲာသိမ္ေတာ္ႀကီး တို႔ျဖစ္ပါသည္။
အတုလာဓိပတိ မဟာမုနိသက် ဘြဲ႔ေတာ္သ၍ ကိုးထပ္ႀကီးဘုရားမည္ပံုကို မုနိကိုးဆူေျမာက္ျဖစ္၍ ထိုဘြဲ႔ေတာ္ ရရွိေၾကာင္း။ “စမ္းေခ်ာင္းနဂေရ ဗားကေရ” စေသာ ပဏာမကိုေရးဖြဲ႔၍ ေရွးေက်ာက္စာ အရ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပထားေပသည္။ ကိုးထပ္ႀကီးဘုရားႀကီး၏ သမိုင္း အစ တိမ္ျမဳပ္ေနမႈကို “နိမိတ္ေကာင္းရန္ တိတ္ေၾကာင္းဖန္” စေသာ ေခါင္းစည္းျဖင့္ ရာဇဝင္ နိပါတ္မ်ား ခိုင္လံုေသာ ယုတၱိသာဓက အေထာက္အထား မ်ားစံုလင္စြာ ေဖာ္ထုတ္ညႊန္းဆိုလ်က္ “ကိုးထပ္ႀကီးဘုရားသမိုင္းကို အထင္ကရ အျမင္လွေအာင္” အရွင္ ဘဒၵႏၲစရိယက တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ေလာကလူသားအားလံုး စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမ ခ်မ္းသာသုခနဲ႔ျပည့္ဝၾကပါေစ။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

ခဏေစာင့္ပါ...

 
©2012 အန္တီတင့္၏ အမွတ္တရေလးမ်ား | Design by Mozz