3.5.16

အပယ္ပိတ္ဘုရားဖူး (၁၂)ရက္ခရီးစဥ္-၂


က်မတို႔တည္းခုိရာ မဟာေဗာဓိ ပရဟိတ ျမန္မာေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဘုရားဖူးအဖြဲ႔မ်ား ၃-ဖြဲ႔ခန္႔ ဆံုေသာအခါတြင္ ေရျပတ္ေတာက္တတ္ေသာ္လည္း ဘုရားဖူးအဖြဲ႔မ်ား ေရျပန္လည္ရရွိေစရန္ ေက်ာင္းေတာ္ရွိ တာ၀န္ခံမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ဘုရားဖူးအဖြဲ႔မနက္ ၅နာရီအခ်ိန္တြင္ အဆင္သင့္အေနအထား ရွိရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ က်မတို႔အဖြဲ႔တြင္ ၀ိရိယအေကာင္းဆံုးႏွင့္ အသက္ (၇၆)ႏွစ္ရွိသူ ေဒၚတင္မာေဌးက က်မတို႔ထက္ ေစာလ်င္စြာ နံနက္၃နာရီထက္ေနာက္မက်ပဲ ေရခ်ိဳးေလ့ရွိၿပီး အအိပ္မက္သူ က်မညီမကေတာ့ ေနာက္ဆံုးမွေရခ်ိဳးေလ့ရွိပါသည္။ 
ဘုရားဖူးအဖြဲ႔မ်ား သတ္မွတ္ထားေသာ ခံုနံပါတ္မ်ားအတိုင္္း ေနရာယူၾကရ-

၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၁၂) ရက္ေန႔ မနက္ ၆-နာရီတြင္ မနက္စာကို စားသံုးၿပီးၾကခ်ိန္၌ က်မတို႔ဘုရားဖူးအဖြဲ႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ ခံုနံပါတ္မ်ားအတိုင္း ကားႀကီးေပၚတြင္ ေနရာယူၾကရပါသည္။ ကားေပၚတြင္ ေနရာယူၿပီးသည္ႏွင့္ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားက လူျပည့္မျပည့္ စစ္ေဆးၿပီး ေသာက္ေရဗူးငယ္မ်ား လိုက္ေ၀ေပးပါသည္။ ပထမဦးစြာ ေဗာဓိေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးတြင္ ကုမၸဏီမွယူလာေသာ စုေပါင္းၾကာသကၤန္း ဆက္ကပ္မည့္အစီအစဥ္ကို တစ္ေန႔တာအတြက္ ဘုရားသမိုင္းရွင္းျပရန္ က်မတို႔ႏွင့္လိုက္ပါလာသည့္ ဦးဇင္း၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း စနစ္တက်ႏွစ္ေယာက္တြဲ တန္းစီၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ၾကာသကၤန္းကို တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ မ ကာပုခံုးေပၚသို႔တင္ၾကၿပီး ဘုရားဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို ညီညာစြာ သံၿပိဳင္ရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ၾကရင္း မဟာေဗာဓိ ေစတီေတာ္အား လက္်ာရစ္ပတ္သည္။ ထိုမွတဖန္ ဗုဒၶဂယာ ဂူတန္ေဆာင္းေတာ္ထဲမွ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္အား ၾကာသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ၾကပါသည္။ စကားလံုးျဖင့္ ေဖၚျပ၍ပင္ မလံုေလာက္ႏိုင္ေသာ စိတ္ၾကည္ႏူးမႈအဟုန္သည္ က်မ၏ရင္ကို လႈပ္ခတ္ေစသည္။ ထိုပရ၀ုဏ္အတြင္းသို႔ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား ယူလာခြင့္မရွိေၾကာင္းကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ မထြက္ခြာမီ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမွ ႀကိဳတင္၍ သတိေပးထားသည့္အတြက္ မွတ္တမ္းပံုမ်ား ကိုယ္တိုင္ရိုက္ခြင့္ မရခဲ့ပါ။ ကင္မရာကို ရူပီ (၁၀၀)အခြန္ေဆာင္၍ ယူခြင့္ရွိေၾကာင္း ေနာက္မွသာ သိရပါသည္။ မွတ္တမ္းပံုႏွင့္ ဗြီဒီယိုရိုက္ေသာ ဓာတ္ပံုဆရာကို ကုမၸဏီမွ စီစဥ္ေပးထားသျဖင့္ ထိုသူ၏အကူအညီျဖင့္ မွတ္တမ္းပံု အနည္းငယ္ ရိုက္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
ဘုရားအဆူဆူတို႔ပြင့္ေတာ္မူရာေနရာတြင္ ကိန္း၀ပ္စံပယ္ေတာ္မူေသာ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္

ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္အား ၾကာသကၤန္းကပ္လွဴရန္အတြက္ မဟာေဗာဓိေစတီေတာ္ႀကီးအားလက္်ာရစ္ပူေဇာ္စဥ္-

ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္အား ၾကာသကၤန္းကပ္လွဴရန္အတြက္ မဟာေဗာဓိေစတီေတာ္ႀကီးအားလက္်ာရစ္ပူေဇာ္စဥ္-

သကၤန္းကပ္လွဴၿပီးခ်ိန္တြင္ က်မတို႔အုပ္စု မွတ္တမ္းပံုရိုက္-

 ႏွစ္ကိုယ္တည္း မွတ္တမ္းပံုရိုက္-
မဟာေဗာဓိေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးႏွင့္အမွတ္္တရ မွတ္တမ္းပံုရိုက္-

က်မတို႔ ေရာက္ေနေသာ ဤေနရာတြင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း(၂၀၀၀)ေက်ာ္၊ မဟာသကၠရာဇ္ (၁၀၃)ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဘီစီ(၅၂၈)ခုက အေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၱမင္းသားႏွင့္ ဖြားဖက္ေတာ္ မဟာေဗာဓိပင္ ေပၚထြန္းခဲ့သည္။ ထိုေဗာဓိပင္ေအာက္၌ပင္ အပရာဇိတပလႅင္ေတာ္ ေပၚထြက္ကာ ထိုပလႅင္ေတာ္၌ အေလာင္းေတာ္ျမတ္ သဗၺဳညဳတ ေရႊဉာဏ္ေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူၿပီး လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါအားလံုးတို႔၏ ဦးခိုက္ပူေဇာ္ရာ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေတာ္မူခဲ့သည္။ ဤေနရာ ဤေဒသသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေညာင္းခဲ့သည့္တိုင္ ဘုရားဖူးတို႔ တစ္ပါးသူ၏ အတင္းအဓၶမ တိုက္တြန္းခ်က္မပါဘဲ မိမိတို႔၏ဆႏၵျဖင့္ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေ၀းကြာသည့္တိုင္ လာေရာက္ဖူးေျမာ္ ၾကည္ညိဳသူမ်ားျဖင့္ စည္ကားေနၿမဲပင္။ မဟာေဗာဓိေစတီေတာ္သည္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုရားဖူးမ်ားအတြက္ အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာ ေစတီေတာ္တစ္ဆူျဖစ္ပါသည္။ ဤေစတီေတာ္ႀကီးကို အေသာကမင္းႀကီး ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ဗုဒၶဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းလာေသာ ျဗဟၼဏတစ္ဦးက ေအဒီ ၆-ရာစုတြင္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မဟာေဗာဓိေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးသို႔ လာေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္း မျဖစ္မေနသြားေရာက္ ဖူးထိုက္သည့္ ေနရာမ်ားအနက္ သတၱဌာန(၇)ဌာနသည္ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

(၁) ေဗာဓိပင္ႏွင့္ပလႅင္ေတာ္-
ဘုရားရွင္လက္ထက္က ေဗာဓိပင္မွာ ေပ-၁၀၀ မကျမင့္မားၿပီး ဟူယင္ဆင္ (တရုတ္ရဟန္းေတာ္) ေရာက္ခဲ့စဥ္က ေပ-၅၀ ခန္႔ျမင့္သည္ဟု ဆုိသည္။ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရာအပင္ျဖစ္၍ သေမၺာဓိပင္ ဟုလည္းေခၚသည္။ မိစၧာအယူ ရွိခဲ့စဥ္က အေသာကမင္းႀကီးႏွင့္ ၄င္း၏မိဖုရားတို႔က တစ္ႀကိမ္စီ ခုတ္္လွဲခဲ့ၾကသည္။ ၄င္း၏အဓိဌာန္ျဖင့္ ၂-ႀကိမ္လံုး ျပန္ေပါက္လာသျဖင့္ ေနာက္္ဆံုးတြင္ ရန္သူမ်ား မဖ်က္ဆီးႏိုင္ရန္ ၁၀-ေပခန္႔ျမင့္ေသာ အုတ္တံတိုင္္း ကာရံခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဘေဂၤါနယ္မွ ဟိႏၵဴဘုရင္ သသကၤ ခုတ္လွဲၿပီး ေအဒီ ၆၁၀-ခန္႔တြင္ မာဂဓတိုင္း ေမာရိယမင္းဆက္ တစ္ပါးျဖစ္သည့္ ပုဏၰ၀မၼာ ထပ္မံစိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။ ၁၈၆၇-ခုႏွစ္တြင္ ေလဒါဏ္ေၾကာင့္ အပင္အိုႀကီး လံုး၀ၿပိဳလဲသြားခဲ့သျဖင့္ ယခင္ အပင္ႀကီးေနရာတြင္ အဂၤလိပ္ေက်ာက္စာ၀န္ ကင္နန္ဟန္က စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။ ယခုေတြ႔ရေသာအပင္ျဖစ္၏။

(၂) အနိမိသေစတီ-
ေစတီေတာ္၏အေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္ ၂၂၇-ေပကြာ ကုန္းျမင့္တခုေပၚ၌ တည္ရွိသည္။ ဉာဏ္ေတာ္ ၅၅-ေပ ျမင့္သည္။ ပင္မ ေစတီေတာ္ႀကီးႏွင့္ ပံုစံတူ ေစတီငယ္တစ္ဆူအထဲတြင္ ေဗာဓိသတၱ (ဘုရားေလာင္း) ရုပ္ထုရွိသည္။ ဤေနရာမွေန၍ ဘုရားရွင္သည္ မမွိတ္ေသာ မ်က္လံုးေတာ္ျဖင့္ ေဗာဓိပင္ႏွင့္ ပလႅင္ေတာ္ကို ၇-ရက္ၾကာ တစိမ့္စိမ့္ ရႈေတာ္မူသည္။

(၃) ရတနာစႀကႍေတာ္-
ေစတီေတာ္ႀကီး၏ေျမာက္ဘက္ ေဗာဓိပင္မွ ၅၈-ေပကြာ၌ အေရွ႕အေနာက္ အလွ်ား ၅၄ေပ ၉လကၼ၊ အနံ ၄-ေပ၊ အျမင့္ ၃ေပရွိ စႀကႍထိပ္၌ ၁၉ပြင့္ပံု ျပဳလုပ္ထားသည္။ ဘုရားရွင္ ခုႏွစ္ရက္ပတ္လံုး စႀကႍ ႂကြေတာ္မူသည့္ ေနရာေတာ္ အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္သည္။

(၄) ရတနာဃရေရႊအိမ္-
ေဗာဓိပင္မွေျမာက္ (အေနာက္ယြန္းယြန္း) ၁၅၃-ေပ အကြာ၌ ၁၄ေပx၁၂-ေပခန္႔ က်ယ္၀န္းသည့္ အမိုးမဲ့ အုပ္တိုက္ငယ္ တစ္လံုးရွိၿပီး၊ ၄င္းအထဲတြင္ ေဗာဓိသတၱဘုရားႏွင့္ အျခားရုပ္ထုမ်ားရွိသည္။ နတ္တို႔ ဖန္ဆင္းအပ္ေသာ ဤအိမ္၌ ပိဋကတ္ေတာ္ဓမၼမ်ားကို ဆင္ျခင္ေတာ္မူစဥ္ ပဌာန္းက်မ္းအေရာက္၌ ေရာင္ျခည္ ၆-သြယ္ ကြန္႔ျမဴး၍ ၇-ရက္လံုး စံေတာ္မူသည္။

(၅) အဇပါလ နိေျဂာဓ
ဆိပ္ေက်ာင္းေညာင္ပင္ကား ယခုမရွိေတာ့ေပ။ ေစတီေတာ္ႀကီး၏အေရွ႕မုခ္ ေလွကားအဆင္းတည့္တည့္၌ အေသာကမင္းႀကီး စိုက္ခဲ့ေသာ အျမင့္ ၁၂-ေပခန္႔ရွိ ေက်ာ္တိုင္တခုရွိသည္။ ထိုစဥ္ကရွိခဲ့ေသာ ေညာင္ပင္ရင္းတြင္ မာရ္နတ္သမီး ၃-ဦးတို႔၏ ဖ်ားေယာင္းျခင္းကို လစ္လ်ဴရႈေတာ္မူရင္း ၇-ရက္ စံေတာ္မူသည္။
(၆) မုစလိႏၵာအိုင္-
ေဗာဓိပင္မွ ေတာင္ဘက္ ၃၃၂-ေပ အကြာ ေရကန္ႀကီးထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လွဴဒါန္းထားေသာ နဂါးရံု ဘုရားရွင္ကို လွမ္းေမွ်ာ္္ ပူေဇာ္ႏိုင္သည္။ ထိုစဥ္က ကန္အနီးရွိ ေက်းပင္ရင္း၌ ဘုရားရွင္ သီတင္းသံုးေတာ္ မူခဲ့စဥ္ အခါမဲ့မိုးရြာသျဖင့္ မုစလိႏၵနဂါးမင္းက ပါးပ်ဥ္းမိုး၍ ပူေဇာ္မႈကို ခံယူကာ ၇-ရက္စံေတာ္မူခဲ့သည္။

(၇) ရာဇယတန-
လင္းလြန္းပင္ငယ္ တစ္ပင္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဗိုလ္မွဴးႀကီးလွေအာင္က စိုက္ပ်ိဳးေပးထားသည္။ ေစတီေတာ္ (အတြင္းမဟာရံ တံတိုင္းႏွင့္ကပ္လွ်က္)၏ ေတာင္ဘက္တြင္ တည္ရွိသည္။ ေပ ၈၀-ခန္႔ စတုရန္းဧရိယာ က်ယ္၀န္းသည့္ ေရွးေခတ္ ေစတီေတာ္ႀကီး တစ္ခု၏ အုပ္ခံု(ဘိနပ္)ကို ေတြ႔ရသည္။

ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ၆-ႏွစ္တာကာလ ဒုကၠရစရိယာက်င့္ေတာ္မူရာ လိုဏ္ဂူသို႔အသြား-
ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ေဒသစရီႂကြခ်ီရာေနရာမ်ားအားအေတြးနယ္ခ်ဲ႕ရင္း
ရင္တြင္းေဆြးေျမ့စြာခံစားရေသာျမင္ကြင္း
ေတာင္ထိပ္သို႔-
ဥသွ်စ္သီးမ်ားလိႈင္လိႈင္ေပါသည့္ေတာင္-

နားနားၿပီးတက္ရေသာ ေတာင္တက္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္
မတက္ႏိုင္သူမ်ားထမ္းစင္သံုးႏိုင္-

လိုဏ္ဂူသို႔ မ၀င္မီ ဥသွ်စ္နံ႔သင္းေသာ ေရေႏြးၾကမ္းျဖင့္
ဘုရားဖူးသူတို႔ အေမာေျပေသာက္သံုးၾကရ-

ေရာက္ရာအရပ္ မွတ္တမ္းပံုရိုက္ျဖစ္-
ဘုရားသမိုင္းရွင္းျပသည့္ ဦးဇင္းႏွင့္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္မ်ားရြတ္ဖတ္္သရစၨ်ာယ္ေသာ ဘုရားဖူးအဖြဲ႔

လိုဏ္ဂူအတြင္း ဒုကၠရစရိယာ က်င့္ေတာ္မူဟန္ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္-
သူတို႔ေလးေတြလည္း လြတ္လပ္စြာေပ်ာ္ပါးေနၾက-
သတိမထားလွ်င္ လြယ္ထားေသာအိတ္ကို အလစ္သုပ္တတ္-

ေန႔လည္စာ ထမင္းစားၿပီးခ်ိန္တြင္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ ဘုရားအျဖစ္သို႔ မေရာက္မီကာလက က်င့္ႀကံပြားမ်ား အားထုတ္ခဲ့ေသာ ဒုကၠရစရိယာက်င့္ရာလိုဏ္ဂူသို႔ ခရီးဆက္ၾကပါသည္။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ လြန္စြာခဲယဥ္းေသာအက်င့္ (ဒုကၠရစရိယာ) က်င့္ႀကံခဲ့သျဖင့္ အရိုးေပၚ အရည္တင္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ အမွတ္ရဘြယ္ ရုပ္ထုအား ေက်ာက္ဂူထဲ၌ ဖူးေျမာ္ႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားေလာင္း ဥရုေ၀လေတာတန္း (ဥသွ်စ္ပင္မ်ား ေပါက္ေနေသာ ေတာတန္း)၌ ဒုကၠရစရိယာ ေျခာက္ႏွစ္တာ က်င့္ႀကံခဲ့ေသာ လိုဏ္ဂူႀကီးမွာ အလ်ား (၁၂)ႏွင့္ အနံအျမင့္ (၁၀)ေပခန္႔သာရွိသျဖင့္ ဘုရားဖူးမ်ား (၃)ဦး (၄)ဦးခန္႔ ၀င္ၿပီးဘုရားရွိခိုးျခင္း ဆီမီး အေမႊးတိုင္မ်ား ထြန္းညွိပူေဇာ္ျခင္း ျပဳလုပ္ေနပါက က်န္ဘုရားဖူးမ်ား လိုဏ္ဂူအတြင္းသို႔ ၀င္ရန္အတြက္ အျပင္ဘက္မွ တန္းစီရင္း ေစာင့္ေနရပါသည္။ လိုဏ္ဂူ၏အျပင္ဘက္တြင္ အသင့္အတင့္ က်ယ္၀န္းေသာေနရာရွိသျဖင့္ ထိုေနရာ၌ က်မတို႔ဘုရားဖူးအဖြဲ႔မ်ား တရားေတာ္မ်ားကို သံၿပိဳင္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ၾကပါသည္။
ဥရုေ၀လေတာတန္းမွ သုဇာတာအမ်ိဳးသမီး ဃနာႏို႔ဆြမ္းကပ္လွဴသည့္ေနရာ၊ သုဇာတာ အိမ္ေနရာ၊ ျမက္ရွစ္ဆုပ္ကပ္လွဴသည့္ရာေနရာတို႔အား သြားေရာက္ပါသည္။
သုဇာတာ အမ်ိဳးသမီး ဃနာႏို႔ဆြမ္း ကပ္လွဴေနဟန္-
ဦးဇင္းမွ ဘုရားဖူးအဖြဲ႔အား သုဇာတာအေၾကာင္း ရွင္းျပစဥ္-
မွတ္တမ္းပံုရိုက္ျဖစ္-
မွတ္တမ္းပံုရိုက္ျဖစ္-

သုဇာတာအိမ္ရာ ေစတီေတာ္-

ျမက္ရွစ္ဆုပ္ကပ္လွဴသည့္ေနရာ-
ေရႊခြက္ေမွ်ာေတာ္မူသည့္ ေနရဥၥရာျမစ္ လက္ရွိေရမ်ား ခမ္းေျခာက္ေန

ထိုမွတဆင့္ ကမာကူရဂ်ပန္ဘုရားႀကီးသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေန႔လည္စာကို သံုးေဆာင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ မဂဓတကၠသိုလ္သို႔ သြားေရာက္လွဴဒါန္းၾကပါသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာစာသင္သား သံဃာ(၅၀၀)ေက်ာ္ရွိရာ ထိုမဂဓတကၠသိုလ္မွ သံဃာမ်ားမွာ အႏြမ္းပါးဆံုးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္အရွိဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ က်မတို႔ဘုရားဖူးအဖြဲ႔အား ေရာက္ေအာင္ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွတဖန္္ ‘ဦးစႁႏၵမဏိေက်ာင္းသားမ်ားေက်ာင္း’သို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေက်ာင္းအလွဴ လွဴဒါန္းပါသည္။ ထိုေက်ာင္းတြင္ ဘုရားဖူးတို႔အား ေရာက္မဆိုက္ အရသာရွိေသာ ႏြားႏို႔ႏွင့္ ဧည့္ခံသျဖင့္ ဘုရားဖူးမ်ား ေသာက္သံုးခဲ့ရသည္ကို ျပန္လည္လို႔သတိရမိပါသည္။ တစ္ေန႔တာ အခ်ိန္ဇယား ၿပီးဆံုးသြားၿပီျဖစ္၍ ဘုရားဖူးအဖြဲ႔ ကုသိုလ္မ်ားရင္တြင္ပိုက္ရင္း တည္းခိုရာျမန္မာေက်ာင္းသို႔ ျပန္လာၾကပါသည္။

ကမာကူရ ဂ်ပန္ဘုရားႀကီး-
အမွတ္တရရိုက္-

ညေန(၆)နာရီ ထမင္းစားၿပီးခ်ိန္တြင္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူႏွင့္ ဘုရားဖူးအဖြဲ႔မွ ႏွစ္ဦး စုစုေပါင္း သံုးဦး၊ သီလရွင္၀တ္သူ တစ္ဦးတို႔ ဆံရိတ္ျခင္းအမႈကိုျပဳၾကသည္။ ဒုလႅဘရဟန္းခံသူတို႔မွာ ကိုရင္ႀကီး၀တ္ၿပီးက တဆက္တည္း ထိုဌာေန၏ ဓေလ့ထံုးစံအရ ညတြင္းခ်င္း သိမ္၀င္ျခင္း သိမ္ဆင္းျခင္းအမႈတို႔ကို ျပဳလုပ္ရာ ဘုရားဖူးအဖြဲ႔မွ သိမ္ဆင္းေလာင္းၿပီး ဆႏၵႏွင့္ထပ္တူက်ေသာ က်မရဲ႕အလွဴတစ္ခု ေအာင္ျမင္စြာျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။

ဆံမခ်မီ-
ဒုလႅဘရဟန္းအျဖစ္ခံယူရန္ဆံခ်စဥ္-
သိမ္ဆင္းေလာင္းလွဴ-
သိမ္ဆင္းေလာင္းလွဴ-
ဆရာေတာ္အား ၀တၳဳကပ္လွဴစဥ္-
သံဃာေတာ္မ်ားအား ၀တၳဳကပ္လွဴစဥ္-
 ျဖစ္လိုေသာဆႏၵတစ္ခုေအာင္ျမင္ခဲ့ရ-

တစ္ရက္တစ္မနက္အသက္ရွင္စဥ္ သံသရာအတြက္ရိကၡာစုရင္း ေကာင္းမႈျပဳ-

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ၾကည္လင္ေအးျမ ခ်မ္းသာသုခနဲ႔ျပည့္၀ၾကပါေစ။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

ခဏေစာင့္ပါ...

 
©2012 အန္တီတင့္၏ အမွတ္တရေလးမ်ား | Design by Mozz