23.5.16

အပယ္ပိတ္ဘုရားဖူး (၁၂)ရက္ခရီးစဥ္-၇ရက္ေျမာက္


၁၇-၄-၂၀၁၆ တနဂၤေႏြ ႏွစ္ဆန္း(၁)ရက္ေန႔တြင္ က်မတို႔ဘုရားဖူးအဖြဲ႔၏ ခရီးစဥ္ ၇-ရက္ေျမာက္ေန႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာေရႊေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ နံနက္စာသံုးေဆာင္ၾကၿပီး ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္ ဖြားျမင္ရာ လုမၺိနီအင္ၾကင္းေတာရွိ မယ္ေတာ္မာယာ အုတ္ေက်ာင္းႏွင့္ ေစတီရာမ်ား၊ အေသာကေက်ာက္တိုင္သို႔ သြားေရာက္ဖူးေျမွာ္ၾကပါသည္။  ထိုသို႔သြားရာတြင္ ဘုန္ႀကီးေက်ာင္းမွ လမ္းေလွ်ာက္သြားၾကရသျဖင့္ ပူေလာင္ေသာရာသီဥတုဒဏ္ကို ခံႏိုင္ေစရန္ ဘုရားဖူးအဖြဲ႔မ်ား ေရဗူး၊ ထီး၊ ဦးထုပ္မ်ားအစရွိသည္မ်ားကို ယူေဆာင္သြားၾကရန္ တာ၀န္ခံမွ ႀကိဳတင္၍ မွာၾကားပါသည္။ ထို႔အျပင္ မယ္ေတာ္အုတ္ေက်ာင္း အတြင္းတြင္ ဓာတ္ပံု ဗြီဒီယိုအစရွိသည့္ မွတ္တမ္းတို႔ ရိုက္ကူးခြင့္မရွိပါ။ အျပင္ဘက္တြင္သာ ရိုက္ကူးခြင့္ရွိၿပီး တားျမစ္ခ်က္အား လိုက္နာျခင္းမရွိပါက သတ္မွတ္ဒဏ္ေၾကး ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မယ္ေတာ္အုတ္္ေက်ာင္းသို႔ မ၀င္မီ ဘုရားဖူးအဖြဲ႔အား တာ၀န္ခံမွ ႀကိဳတင္သတိေပးပါသည္။ သြားရာလမ္း၌ ဂက္စ္လႊတ္၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထြန္းညွိထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမီးရွဴးတိုင္ကို ေတြ႔ျမင္ရေလသည္။  
တစ္ညတာတည္းခိုခဲ့သည့္ ျမန္မာေရႊေက်ာင္းေတာ္ႀကီး

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမီးရွဴးတိုင္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမီးရွဴးတိုင္ႏွင့္ေရေျမာင္းႀကီး

သိဒၶတၳမင္းသားဖြားျမင္ရာသို႔ သြားရာလမ္း


မဟာသကၠရာဇ္-၆၈ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ အႏိႈင္းမဲ့ အနႏၲေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ျမတ္ဗုဒၶအား ကပိလ၀တ္ႏွင့္ ေဒ၀ဒတ္ၾကား လုမၺိနီဥယ်ာဥ္တြင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဖြားျမင္ၿပီးစ အေလာင္းေတာ္အား ျဗဟၼာႀကီးေလးဦးက ေရႊဇာကြန္ရက္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ စတုမဟာရာဇ္ နတ္မင္းႀကီးေလးဦးက သစ္နက္ေရျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ လူတို႔က ဘြဲ႕ျဖဴပုဆိုးျဖင့္လည္းေကာင္း အဆင့္ဆင့္ ခံယူၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ဘုရားေလာင္းေတာ္သည္ ေျမေပၚ၌ ေျခအစံုရပ္လ်က္ အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာတို႔ကို အစဥ္အတိုင္း ၾကည့္ရႈေတာ္မူရာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ တူေသာသူ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုမွ် ျမင္ေတာ္ မမူသျဖင့္ ရပ္ေတာ္မူရာအရပ္မွ ေျမာက္အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာတူရူ ေျခခုႏွစ္ဖ၀ါး ႂကြလွမ္းေတာ္မူၿပီးေနာက္ စကားႀကီးသံုးခြန္းအား ႀကံဳး၀ါးႁမြက္ဆိုေတာ္မူသည္-
၁။ ငါသည္ လူသံုးပါးတြင္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။
၂။ ငါသည္ လူသံုးပါးတြင္ အႀကီးအကဲဆံုးျဖစ္၏။
၃။ ငါသည္ လူသံုးပါးတြင္ အခ်ီးမြမ္းခံအပ္ဆံုးျဖစ္၏။
(အျခားတစ္နည္း)
၁။ သတၱေလာကတစ္ခုလံုးတြင္ ငါသည္အျမတ္ဆံုးျဖစ္သည္။
၂။ ဤ ပဋိသေႏၶသည္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္သည္။
၃။ ယခု ငါ့မွာ ေနာက္တစ္ဖန္ဘ၀ျဖစ္ျခင္း မရွိေတာ့ၿပီ။


မယ္ေတာ္မာယာအုတ္တိုက္
မယ္ေတာ္မာယာအုတ္တိုက္ႏွင့္ အေသာကေက်ာက္တိုင္

 သိဒၶတၳမင္းသား ေျခ (၇)လွမ္း လွမ္းရာေစတီေတာ္မ်ား

အေသာကမင္းႀကီးသည္ နန္းစံသက္ အႏွစ္(၂၀)အၾကာ ဘီစီ(၂၅၀)တြင္ ျမတ္စြာဘုရား ဖြားျမင္ေတာ္မူသည့္ ေနရာကို မွတ္သား၍ အေသာကေက်ာက္တိုင္ကို စိုက္ထူခဲ့သည္။ မူလက ေပ(၇၀)ခန္႔ျမင့္ေသာ္လည္း မိုးႀကိဳးဒဏ္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရန္သူတို႔ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေက်ာက္တိုင္မွာက်ိဳးေနၿပီး လံုးပတ္(၉)ေပ အျမင့္(၁၂)ေပခန္႔သာ ရွိေတာ့သည္။ ထိုေက်ာက္တိုင္ေပၚတြင္ စာငါးေၾကာင္း ေရးထိုးထားၿပီး စာ၏အဓိပၸါယ္မွာ-
“ေဒ၀ါနံ ပိယတိႆ မင္းႀကီးသည္ နန္းစံအႏွစ္(၂၀)တြင္ ဤေဒသသို႔ ဘုရားဖူး ေရာက္ခဲ့သည္။ ျမတ္စြာဘုရား ဖြားေတာ္မူရာဌာန အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေက်ာက္တိုင္ စိုက္ထူခဲ့သည္။ လုမၺိနီရြာကို အခြန္ေတာ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျပလိုက္သည္” ဟု ေရးထိုးထားသည္။
အေသာကေက်ာက္တိုင္

မယ္ေတာ္မာယာ အုတ္ေက်ာင္းအတြင္း ဓာတ္ပံုရိုက္ခြင့္မရွိသျဖင့္ မွတ္တမ္းပံုမ်ား မရခဲ့ပါ။ မယ္ေတာ္မာယာ အေဆာက္အအံုႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းတြင္ရွိေသာ ေလးေထာင့္ေရကန္သည္ ဘုရားေလာင္းေတာ္ ဖြားျမင္ေသာအခါ ေကာင္းကင္ယံမွ ထန္းပင္လံုးခန္႔ရွိေရပူႏွင့္ေရေအး စမ္းႏွစ္သြယ္ စီးဆင္းလာၿပီး မယ္ေတာ္ႏွင့္သားေတာ္ကို ေရသပၸါယ္၍ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ ေႏြးေထြးေစခဲ့သည္။ ဗုဒၶဘာသာသုတၱန္တြင္ ‘မွန္သားျပင္ကဲ့သို႔ ၾကည္လင္ေတာက္ပေသာ ေရမ်က္ႏွာျပင္တြင္ ပန္းမ်ိဳးစံုတို႔ ဖံုးလႊမ္းလွ်က္ရွိေၾကာင္း’ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။
ဘုရားေလာင္းဖြားျမင္ရာတြင္ မယ္ေတာ္ႏွင့္သားေတာ္အားေရသပၸါယ္ကာ သန္႔ရွင္းစယ္ၾကယ္ေစသည့္ေရကန္

ဗုဒၶသည္ ကပိလ၀တ္မွေန၍ ေဒ၀ဒဟသို႔ ႂကြေတာ္မူစဥ္ ခရီးတစ္ေထာက္အျဖစ္ ၾကားနယ္ ေျမလုမၺိနီသို႔ ၀င္ေရာက္ကာ ေဒ၀ဒဟသုတၱန္ကို လုမၺိနီတြင္ပင္ ေဟာႁမြက္ေတာ္မူခဲ့သည္။ လုမၺိနီႏွင့္ ကပိလ၀တ္တို႔ကို ၁၈၈၆-ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ေတြ႔ရွိခ်ိန္အထိ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ေတာခ်ံဳမ်ား ေအာက္တြင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့သည္။ ဤသို႔ထူးျမတ္လွသည့္ေနရာေတာ္သို႔ သိရိဓမၼာေသာကမင္းႀကီး စိုက္ထူခဲ့ေသာ ေက်ာက္စာတိုင္ႀကီးသည္ မိုးႀကိဳးဒဏ္ေၾကာင့္ အက္ေၾကာင္းထင္လွ်က္ရွိကာ ကုသိႏၷာရံု ဆရာေတာ္ႀကီး အသွ်င္စႁႏၵမုနိက သံျပားျဖင့္ပတ္ၿပီး သံတိုင္မ်ားကာရံေတာ္မူခဲ့သည္။ျမန္မာေရႊေက်ာင္းေတာ္ႀကီး အနီးတြင္ရွိေသာ ေလာကမဏိစူဠာေစတီေတာ္


လုမၺိနီအင္ၾကင္းေတာမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာၾကၿပီး ေန႔လည္စာအား ဆိုေနာလီျမန္မာေက်ာင္းတြင္ ျပန္လည္၍ သံုးေဆာင္ၾကကာ သာ၀တၳိသို႔ ဆက္လက္၍ ထြက္ခြာၾကပါသည္။ ညေနပိုင္းတြင္ သာ၀တၳိၿမိဳ႕ မဟာေဇယ်သုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကကာ ေခတၱခဏ အနားယူၾကသည္။ ညစာအားထိုေက်ာင္းတြင္ပင္ သံုးေဆာင္ၾကၿပီး တစ္ရက္တာအတြက္ ညအိပ္အနားယူၾကပါသည္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ၾကည္လင္ေအးျမ ခ်မ္းသာသုခနဲ႔ ျပည့္၀ၾကပါေစ။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

ခဏေစာင့္ပါ...

 
©2012 အန္တီတင့္၏ အမွတ္တရေလးမ်ား | Design by Mozz